Samanställning vecka 19 och 20.docx 

Vecka 18.docx  STRÖMSUND 

Granngårdskastet lördag        KVÄLLSTÄVLINGEN        TVEEGGARNA INOMHUS SÖNDAG

VETERANER                                VETERANER                       VETERANER

Erik 1:a                                        Erik 1:a                               Eric 1:a

Jan 4:a                                          Jan 3:a                                Jan 5:a

DAMER                                         DAMER                              DAMER

Annika 4:a                                    Annika 3:a                        Titti 4:a

Titti 5:a                                         Titti 4:a                               Annika 6:a

HERRAR                                        HERRAR

Pierre 4:a                                     Pierre 5:a   
  Vecka 13